COVID19 - ADGANG / OPHOLD I KLUBHUSET


På grund af forsamlingsforbudet er klubhuset lukket for adgang indtil videre.
Låsesystem.:
Vi har installeret et automatisk låsesystem i klubhuset. Derfor er der nu kun adgang for klubmedlemmer og gæster i følge med et medlem. Vi har været nødsaget til at installere dette system, da vi har observeret at personer ude fra byen har haft adgang til klubhuset.
Adgang til klubhuset sker ved brug af nøgle/strømkort.

Covid 19.: Ved ophold i klubhuset´SKAL der tages hensyn til de foranstaltninger vi indført med adgangsbegrænsning af personer, antal siddepladser med afstand etc. Følg råd på de opsatte plakater. Husk at gøre brug af håndsprit ved ankomst og afgang.

Husk at passe på hinanden.