Generalforsamling 2019

Fiskeklyngen afholder den årlige generalforsamling søndag d. 24. marts 2019 - kl. 10.00 i klubhuset.


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17. marts 2019.