Indkaldelse til generalforsamling - AFLYST

GENERAFORSAMLENGEN ER UDSAT PGA COVID 19

Bestyrelsen i indkalder i henhold til vedtægterne, til klubbens generalforsamling

Søndag den 22. marts 2020 kl. 10, i vores klubhus

Dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning v/ formand Morits S. Jensen
3. Regnskab v/ kasserer Kristian K. Jensen
4. Fastsættelse af kontingent - indskud - pladsleje - (forsikring)
5. Indkomne forslag
6. Valg af kasserer
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af bilagskontrollant og suppleant
10. Valg af aktivitetsudvalg - min. 3 personer
11. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
12. evt.


Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dvs. søndag den 15. marts 2020.
Brug gerne vores postkasse.
Husk at kontingent / bådpladsleje skal være betalt senest den 28. februar 2020
for at få adgang til generalforsamlingen. Der kan ikke betales ved mødet.