Tag et duelighedsbevis

DSC0863006jpgDuelighedsbevis

 

Fiskeklyngen kan nu som noget nyt, tilbyde et kursus til duelighedsbevis. Vi har lavet en aftale med Himmerlands Sejlerskole om at de forestår undervisning samt eksamen.

Kurset består af teori og praktisk sejlads:

Den teoretiske del handler om at have styr på søvejsreglerne, navigation og sikkerhed til søs.

Den praktiske del
handler om at lære praktisk sejlads. Du skal bl.a. kunne lave forskellige specifikke manøvrer som mand-over-bord (MOB) og havnemanøvre.

Tid og sted:

·         Kurset forløber over 8 torsdage med start den 27 februar 2020. Altid med start klokken 19.00 og undervisningen foregår i vores egne klublokaler.

·         

Eksamens tidspunkter:                   

·         Praktisk prøve Aftales nærmere

·         Teoretisk prøve Aftales nærmere

Hvad skal du have med:

·         Ingenting, ud over dit gode humør: Klubben udlåner alle undervisningsmaterialer, så du sparer ca. kr. 1.000 til indkøb af undervisningsmaterialer.

 

Kursuspris:

·         Din pris bliver kr. 1.800,- (beløbet omfatter 1.400 kr. til den teoretiske del og 400 kr. til den praktiske del. Hvis du f.eks.har den praktiske del eller et speedbådskørekort, skal du kun indbetale 1.400 kr.).

·         Inden kursets start skal du indbetale beløbet til Himmerlands Sejlerskole:

·         Nordea regnr. 5939 og kontonr. 0420841604

Tilmelding:

·         Du skal tilmelde dig ved at sende en mail til: info@fiskeklyngen.dk eller direkte på www.himmerlandssejlerskole.dk

·         Tilmeldingsfrist: 20 februar.

·         Deltager antal: 12 personer

·         Vi optager kursister efter ”først til mølle princippet” – skulle kurset blive overtegnet, vil vi prøve at starte et hold efteråret 2020.

·         Alle ansøgninger til kurset vil modtage en mail med om de er optaget eller kommer på venteliste til foråret.

 

Vi glæder os til at se Jer.

 

Med venlig hilsen

Bådelauget Fiskeklyngen

DSC0863006jpg