DSC02868jpgDuelighedsbevis

 

Fiskeklyngen kan nu som noget nyt, tilbyde sine medlemmer et kursus til duelighedsbevis. Vi har lavet en aftale med Himmerlands Sejlerskole om at de forestår undervisning samt eksamen.

Kurset består af teori og praktisk sejlads:

Den teoretiske del handler om at have styr på søvejsreglerne, navigation og sikkerhed til søs.

Den praktiske del
handler om at lære praktisk sejlads. Du skal bl.a. kunne lave forskellige specifikke manøvrer som mand-over-bord (MOB) og havnemanøvre.

Tid og sted:

·         Kurset forløber over 8 torsdage med start den 26. september. Altid med start klokken 19.00 og undervisningen foregår i vores egne klublokaler.

·         Vi holder fri den 17. oktober, hvor der er efterårsferie.

Eksamens tidspunkter:                   

·         Praktisk prøve afholdes den lørdag d.12 oktober. Vi mødes til kaffe/rundstykker kl. 09.00. Derefter er der sejladstræning med afsluttende prøve kl. 15.00

·         Teoretisk prøve afholdes den 21. november.

Hvad skal du have med:

·         Ingenting, ud over dit gode humør: Klubben udlåner alle undervisningsmaterialer, så du sparer ca. kr. 1.000 til indkøb af undervisningsmaterialer.

 

Kursuspris:

·         Din pris bliver kr. 1.800,- (beløbet omfatter 1.400 kr. til den teoretiske del og 400 kr. til den praktiske del. Hvis du f.eks.har den praktiske del eller et speedbådskørekort, skal du kun indbetale 1.400 kr.).

·         Inden kursets start skal du indbetale beløbet til Himmerlands Sejlerskole:

·         Nordea regnr. 5939 og kontonr. 0420841604

Tilmelding:

·         Du skal tilmelde dig ved at sende en mail til: info@fiskeklyngen.dk

·         Tilmeldingsfrist: 14 september.

·         Deltager antal: 12 personer

·         Vi optager kursister efter ”først til mølle princippet” – skulle kurset blive overtegnet, vil vi prøve at starte et hold til foråret 2020.

·         Alle ansøgninger til kurset vil modtage en mail med om de er optaget eller kommer på venteliste til foråret.

 

Vi glæder os til at se Jer.

 

Med venlig hilsen

Bådelauget Fiskeklyngen

Godt nyt for limfjordssejlere - Dansk Søredningsselskab kommer til Løgstør

Dansk Søredningsselskab er igang med etablerer en station i Løgstør. Og tirsdag d. 5 feb var der inviteret til velkomst og informations møde i Løgstør sejlklub.
På mødet præsenterede den lokale styregruppe Dansk Søredningselskab for de fremmødte, og forklarede hvad DSRS egentlig er.
Der var 22 personer som meldte sig til at være frivillige i DSRS Løgstør, og der skal nu kigges på uddannelse, således at vores frivillige er rigtigt klædt på til at kunne hjælpe Limfjordens lystsejlere.

Fiskeklyngen afholder den årlige generalforsamling søndag d. 24. marts 2019 - kl. 10.00 i klubhuset.


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17. marts 2019.