COVID19 - ADGANG / OPHOLD I KLUBHUSET


På grund af forsamlingsforbudet er klubhuset lukket for adgang indtil videre.
Låsesystem.:
Vi har installeret et automatisk låsesystem i klubhuset. Derfor er der nu kun adgang for klubmedlemmer og gæster i følge med et medlem. Vi har været nødsaget til at installere dette system, da vi har observeret at personer ude fra byen har haft adgang til klubhuset.
Adgang til klubhuset sker ved brug af nøgle/strømkort.

Covid 19.: Ved ophold i klubhuset´SKAL der tages hensyn til de foranstaltninger vi indført med adgangsbegrænsning af personer, antal siddepladser med afstand etc. Følg råd på de opsatte plakater. Husk at gøre brug af håndsprit ved ankomst og afgang.

Husk at passe på hinanden.

Indkaldelse til generalforsamling - AFLYST

GENERAFORSAMLENGEN ER UDSAT PGA COVID 19

Bestyrelsen i indkalder i henhold til vedtægterne, til klubbens generalforsamling

Søndag den 22. marts 2020 kl. 10, i vores klubhus

Dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning v/ formand Morits S. Jensen
3. Regnskab v/ kasserer Kristian K. Jensen
4. Fastsættelse af kontingent - indskud - pladsleje - (forsikring)
5. Indkomne forslag
6. Valg af kasserer
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af bilagskontrollant og suppleant
10. Valg af aktivitetsudvalg - min. 3 personer
11. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
12. evt.


Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dvs. søndag den 15. marts 2020.
Brug gerne vores postkasse.
Husk at kontingent / bådpladsleje skal være betalt senest den 28. februar 2020
for at få adgang til generalforsamlingen. Der kan ikke betales ved mødet.

DSC0863006jpgDuelighedsbevis

 

Fiskeklyngen kan nu som noget nyt, tilbyde et kursus til duelighedsbevis. Vi har lavet en aftale med Himmerlands Sejlerskole om at de forestår undervisning samt eksamen.

Kurset består af teori og praktisk sejlads:

Den teoretiske del handler om at have styr på søvejsreglerne, navigation og sikkerhed til søs.

Den praktiske del
handler om at lære praktisk sejlads. Du skal bl.a. kunne lave forskellige specifikke manøvrer som mand-over-bord (MOB) og havnemanøvre.

Tid og sted:

·         Kurset forløber over 8 torsdage med start den 27 februar 2020. Altid med start klokken 19.00 og undervisningen foregår i vores egne klublokaler.

·         

Eksamens tidspunkter:                   

·         Praktisk prøve Aftales nærmere

·         Teoretisk prøve Aftales nærmere

Hvad skal du have med:

·         Ingenting, ud over dit gode humør: Klubben udlåner alle undervisningsmaterialer, så du sparer ca. kr. 1.000 til indkøb af undervisningsmaterialer.

 

Kursuspris:

·         Din pris bliver kr. 1.800,- (beløbet omfatter 1.400 kr. til den teoretiske del og 400 kr. til den praktiske del. Hvis du f.eks.har den praktiske del eller et speedbådskørekort, skal du kun indbetale 1.400 kr.).

·         Inden kursets start skal du indbetale beløbet til Himmerlands Sejlerskole:

·         Nordea regnr. 5939 og kontonr. 0420841604

Tilmelding:

·         Du skal tilmelde dig ved at sende en mail til: info@fiskeklyngen.dk eller direkte på www.himmerlandssejlerskole.dk

·         Tilmeldingsfrist: 20 februar.

·         Deltager antal: 12 personer

·         Vi optager kursister efter ”først til mølle princippet” – skulle kurset blive overtegnet, vil vi prøve at starte et hold efteråret 2020.

·         Alle ansøgninger til kurset vil modtage en mail med om de er optaget eller kommer på venteliste til foråret.

 

Vi glæder os til at se Jer.

 

Med venlig hilsen

Bådelauget Fiskeklyngen

DSC0863006jpg
Godt nyt for limfjordssejlere - Dansk Søredningsselskab kommer til Løgstør

Dansk Søredningsselskab er igang med etablerer en station i Løgstør. Og tirsdag d. 5 feb var der inviteret til velkomst og informations møde i Løgstør sejlklub.
På mødet præsenterede den lokale styregruppe Dansk Søredningselskab for de fremmødte, og forklarede hvad DSRS egentlig er.
Der var 22 personer som meldte sig til at være frivillige i DSRS Løgstør, og der skal nu kigges på uddannelse, således at vores frivillige er rigtigt klædt på til at kunne hjælpe Limfjordens lystsejlere.

Fiskeklyngen afholder den årlige generalforsamling søndag d. 24. marts 2019 - kl. 10.00 i klubhuset.


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17. marts 2019.