Hvad med min forsikring

- Venligst bemærk: Fælles ansvarsforsikring ophører med udgangen af 2023 iht. generalforsamlings beslutning. 

- For sæson 2024 skal alle medlemmer selv tegne egen ansvarsforsikring el kaskoforsikring på deres båd.

Alle både som ligger i vandet SKAL have en ansvarsforsikring. Bevis herfor skal kunne fremvises på forlangende overfor bestyrelsen. Manglende forsikring vil føre til eksklusion af foreningen.
Hurtiggående både


 Alle lystbåde som kan betegnes som hurtigtgående fartøjer med nuværende krav om speedbådscertifikat, skal pr. 15. maj 2018 have en ny lovpligtig ansvarsforsikring.

Så har du en båd der kræver speedbådscertifikat, skal du tegne en speciel lovpligtig ansvarsforsikring da dit fartøj har skærpede vilkår i søloven.

Af hensyn til bevisførelse skal du fremadrettet medbringe følgende i din båd: Din police eller kopi af denne, samt kvittering for at den er betalt, og selve speedbådscertifikatet.