Hvad med min forsikring

- Venligst bemærk: Fælles ansvarsforsikring ophører med udgangen af 2023 iht. generalforsamlings beslutning. 

- For sæson 2024 skal alle medlemmer selv tegne egen ansvarsforsikring el kaskoforsikring på deres båd.


Bådelauget Fiskeklyngen har en kollektiv ansvarsforsikring tegnet gennem Danske Tursejlere

Forsikringen gælder for alle sejlbåde og motorbåde i glasfiber max. knob 20

Forsikringen dækker kun sejlads og henliggen på vand i perioden 01.04 - 15.11

Hvis du ønsker at tegne en kasko forsikring på din båd, kan du gøre det igennem Danske Tursejlere - her skal du oplyse at du har ansvarsforsikring i klubben.

De almindelige og generelle forsikringsbetingelser kan udleveres ved henvendelse til kasseren.


Hurtiggående både


 Alle lystbåde som kan betegnes som hurtigtgående fartøjer med nuværende krav om speedbådscertifikat, skal pr. 15. maj 2018 have en ny lovpligtig ansvarsforsikring.

Så har du en båd der kræver speedbådscertifikat, skal du selv tegne en speciel lovpligtig ansvarsforsikring da dit fartøj har skærpede vilkår i søloven.

Af hensyn til bevisførelse skal du fremadrettet medbringe følgende i din båd: Din police eller kopi af denne, samt kvittering for at den er betalt, og selve speedbådscertifikatet.