Hvad koster et medlemskab 

Priser gældende hele 2023

  • Indskud  kr. 400,00
  • Kontingent  pr år.  kr. 500,00
  • Indskud/kontingent skal betales ved indmeldelse.
  • Pladsleje   kr. 100,00 pr. m2 (hele pladsens længde x bredde i vandareal)
  • Vinter/landplads er inkl. i pladslejen.  (Vi optager ikke både alene til opbevaring på landplads )
  • Vimpel kr. 50,00 (Udleveres gratis ved indmeldelse)