Vinter opbevaringsplads

Bemærk: Klubben udlejer ikke landpladser. Landplads er kun til medlemmer som betaler for en vandplads til deres båd.

Fiskeklyngen vinter opbevaringsplads ligger ved Skudehavnen. Her kan man placere sin båd i sit eget, men forsvarlige og stabile stativ.

Transport/kran i forbindelse med optagning af båd, kan man kontakte vognmandsfirmaet AVAS på tlf. nr.: 40191888

På pladsen er der flg. faciliteter:

  • Automat for 220V strømudtag 
  • Vandhane til højtryksrenser
  • Miljøskur til olie og malingsrester
  • Værkstedscontainer

Der gælder flg. regler ved brug af opbevaringspladsen:

  • Alle stativer SKAL være afmærket med tydeligt navn og medlemsnr.
  • Man er pligtig til at fjerne alt sit affald og holde orden omkring sin båd.
  • Man tager hensyn til naboens båd ved slibning og maling
  • Alle malings-/olie/kemikalie rester afleveres i miljøskuret