Vinter opbevaringsplads

Fiskeklyngen vinter opbevaringsplads ligger ved Skudehavnen. Her kan man placere sin båd i sit eget, men forsvarlige og stabile stativ.

Transport/kran i forbindelse med optagning af båd, kan man kontakte vognmandsfirmaet AVAS på tlf. nr.: 40191888

På pladsen er der flg. faciliteter:

  • Automat for 220V strømudtag (til strømkort)
  • Vandhane til højtryksrenser
  • Miljøskur til olie og malingsrester

Der gælder flg. regler ved brug af opbevaringspladsen:

  • Alle stativer SKAL være afmærket med tydeligt navn og medlemsnr.
  • Man fjerner alt sit affald og holder orden omkring båden
  • Man tager hensyn til naboens båd ved slibning og maling
  • Alle malings-/olie/kemikalie rester afleveres i miljøskuret