Hvem er Fiskeklyngen

Fiskeklyngen er en lille forening med ca. 140 medlemmer som alle har hovedinteresse for fiskeri og sejlads med mindre motor- og sejlbåde.

Vi har 110 både og jolle pladser beliggende i den vestre del af skudehavnen. Vores bådepladser ligger langs med Vestre Fjordvej og ud langs med en flydebro. 

Vi afholder forskellige medlemsarrangementer. Det kan være fælles sejlture,  fiskekonkurrencer, udflugter eller sammenkomster og hyggeligt samvær i vores klubhus.

Foreningen havde 40 års jubilæum i 2017